Lid Raad van Toezicht
PSW

WO, HBO   |   Regulier   |   Vast   |   0 - 36 uur
Solliciteer (t/m 17-11-2019)

Lid Raad van Toezicht met deskundigheid organisatieontwikkeling in het sociaal domein

 

De Raad van Toezicht van PSW bestaat uit 5 leden. Een van de leden heeft vanwege het aanvaarden van een andere baan en de grote reisafstand aangegeven haar zittingstermijn helaas eerder te willen beëindigen. Hierdoor ontstaat er een vacature voor een nieuw lid Raad van Toezicht, die bij voorkeur begin 2020 is ingevuld.

 

Specifiek competentieprofiel

Deze nieuwe toezichthouder heeft actuele kennis van en ervaring met sociale innovatie en organisatieontwikkeling binnen het sociaal domein en in het bijzonder ervaring in of met de gemeentelijke overheid. Zij/hij weet vanuit een rol op strategisch niveau de verbanden te leggen tussen maatschappelijke ontwikkelingen, de rol van de gemeentelijke overheid en netwerkpartners van PSW daarin en de effecten voor de ontwikkeling van de organisatie en medewerkers van PSW.

Zij/hij is goed op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom sociale innovatie, medezeggenschap, eigenaarschap van teams en medewerkers, nieuwe vormen van organiseren, leren en ontwikkelen, het binden en boeien van medewerkers en heeft ook ervaring met de toepasbaarheid ervan in organisaties. Zij/hij kan zich goed inleven in het werken met en voor cliënten vanuit de waarden en in het werkveld van PSW en draagt de medezeggenschap van ouders, cliënten en medewerkers een warm hart toe. Ervaring als toezichthouder is een pluspunt.

Zij/hij is op reisafstand van Roermond woonachtig en heeft een goede binding met de regio Noord- en Midden-Limburg. Deze nieuwe toezichthouder wordt lid van de commissie kwaliteit en veiligheid.

 

Meer informatie

De Raad van Toezicht van PSW wordt in de sollicitatieprocedure ondersteund door Anja Tirions MHA.

Voor meer informatie kunt u hier de volledige vacature en de profiel schets bekijken.

 

De sollicitatie verloopt via de website van Tirions Consultancy.
 

Sollicitatieformulier

Heb je een account op Werken bij PSW?
en solliciteer eenvoudig met jouw ePortfolio.

Persoonsgegevens

Aanhef*
Dhr. Mevr.
*
*
*
*
*

Motivatiebrief

Ik wil een motivatiebrief als bijlage toevoegen

Curriculum vitae

Bijlage(n)

Controlecode *
captcha code

Herhaal de 2 codes. Let op het gebruik van grote en kleine letters.

Voorwaarden van de website